proti - to be online

Poniżej przedstawiamy naszą Politykę Prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np. plikach cookies). Kliknięcie przycisku „Zgadzam się” oznacza, że wyraża Pan/Pani zgodę na postanowienia zawarte w  Polityce Prywatności http://www.kancelaria-pawelczyk.pl/.
Zasady współpracy są każdorazowo ustalane
z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usług
przez Kancelarię w oparciu o jeden z poniższych
systemów:
Według stawek godzinowych.
Wynagrodzenie według stawek godzinowych z uwzględnieniem rzeczywistego nakładu czasu pracy Kancelarii.

Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe.
Jednorazowe wynagrodzenie ryczałtowe za konkretną sprawę, z uwzględnieniem przewidywanego nakładu czasu pracy oraz stopnia złożoności sprawy.

Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
Comiesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w przypadku stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, z uwzględnieniem ustalonego zakresu świadczonych usług.